Utelias

 

Utelias kehittää tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja kielten ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Missiomme on auttaa ihmisiä kommunikoimaan paremmin toistensa kanssa sosiaalisten robottien ja tekoälyn avulla.

Ensimmäinen innovaatiomme on Elias – robotti, joka auttaa oppimaan puhumaan vieraita kieliä. Ulkoisesti Elias näyttää tavalliselta NAO-robotilta, mutta Elias on erityisesti suunniteltu ymmärtämään oppijoiden tarpeita ja vuorovaikuttamaan oppimista hyödyttävällä tavalla.

Erityisesti puhumisen harjoitteluun tarkoitettu kielenoppimisratkaisumme koostuu sympaattisesta NAO-robotista sekä mobiilisovelluksesta, jonka avulla harjoittelu on mahdollista myös ilman robottia. Elias vie oppimisen uuteen ulottuvuuteen ja mahdollistaa 2000-luvun taitojen oppimisen hauskalla ja yksilöllisellä tavalla! 

 
Language learning with Elias provides wide range of opportunities: students can practice real-life situations with the robot and learn to speak in their own pace.
— Teacher, Helsinki
Positive experience. Language lessons with Elias are effective and fun! The robot also helps to support students with learning disabilities.
— Teacher, Espoo

Tiimi 

 

Tiimimme koostuu monen eri alan ammattilaisesta. Meillä on useiden vuosien kokemus ja asiantuntemusta kielten opetuksesta, kehityspsykologiasta, sosiologiasta, kulttuuriosaamisesta, robotiikasta, innovaatioiden kaupallistamisesta, ohjelmistoalalta sekä liiketoiminnan johtamisesta. Kutsumuksemme on tarjota oppijoille hyvät eväät tulevaisuuden maailmaan ja auttaa ihmisiä kommunikoimaan paremmin toistensa kanssa. 


 
 

Pedagogiikka

 

“Puhumalla oppii puhumaan", sanoi Anatole France - ranskalainen runoilija ja journalisti. Kieltä ei voi oppia vain kirjoista. Ainoa tapa oppia puhumaan, on puhua kieltä mahdollisimman paljon ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Sanaston ja kieliopin oppimista varten on kehitetty paljon erilaisia sovelluksia ja työkaluja, mutta puhumisen harjoitteluun ei ole tarjolla juuri mitään.

Elias kannustaa puhumaan kieltä alusta alkaen. Robotin kanssa ei tarvitse pelätä virheiden tekemistä. Oppiminen on hauskaa ja rentoa! Elias auttaa oppijoita oppimaan omassa tahdissa kuvien, eleiden ja toiston kautta. Luku- ja kirjoitustaitoa ei tarvita. Elias yksilöllistää oppimissisällön oppijan sen hetkisen tason ja tarpeiden mukaisesti. Oppija voi seurata etenemistään mobiilisovelluksen avulla. 

Eliaksen kanssa opiskelu soveltuu kaikenikäisille ihmisille. Niin lapset kuin aikuisetkin voivat oppia uusia kieliä ja kulttuureja Eliaksen kanssa. Pedagoginen sisältö perustuu tosielämän kommunikaatiotilanteisiin, jossa on kielen lisäksi huomioitu kulttuurisidonnaiset tavat. 

2000-luvun taidot

Nopeasti kehittyvä teknologia ja muuttuva työelämä asettaa osaamiselle uudenlaisia haasteita. Ns. ”kovien taitojen”, kuten lukemisen, kirjoittamisen, matemaattisten käsitteiden käytön ja ohjelmointitaitojen lisäksi tarvitaan "pehmeitä taitoja". Ne ovat haasteellisempia mitata, mutta välttämättömiä hyvälle elämälle. Emme voi varmasti sanoa, mitä taitoja tarvitsemme  kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Voimme kuitenkin olla varmoja, että tarvitsemme hyviä vuorovaikutustaitoja, mitä tahansa tulevaisuudessa tapahtuukin!

Vieraiden kielten puhuminen, esiintyminen ja ristiriitatilanteissa toimiminen ovat taitoja, joita voi oppia ainoastaan kommunikaatiotilanteissa. Elias auttaa harjoittelemaan kommunikaatiotaitoja turvallisesti ja positiivisesti, etenee oppijan omassa tahdissa eikä koskaan väsy kuuntelemaan tai toistamaan. Elias tekee oppimista hauskaa ja viihdyttävää! Hauskuus ja leikillisyys parantavat oppimistuloksia, sitouttavat oppijan oppimisprosessiin, parantavat ongelmanratkaisukykyjä ja vahvistavat vuorovaikutusta.